Grudniowa zbiórka funduszy

Dnia 17 i 18 grudnia 2012r. na terenie Parku Naukowo – Technologicznego w Gdańsku odbyła się akcja charytatywna zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ,,Jesteśmy Razem”, działające przy Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 27 w Gdańsku.

W trakcie akcji sprzedawane były świąteczne aniołki przygotowane przez uczniów
i nauczycieli, za które  ustalono wyjściową cenę w wysokości:
5 zł. Uczestnicy spotkania wykazali się hojnością i ofiarowali kwoty wyższe niż ustalona.

W sumie zebrano 1030,10 zł.

Kwota ta została wpłacona na konto Stowarzyszenia i została przeznaczona na cele wskazane we wniosku. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy do klas edukacji wczesnoszkolnej.