Nasze inwestycje

W ostatnim czasie za zgromadzone pieniądze udało nam się:

  • opłacić przejazdy autokarowe naszych uczniów do kina, teatru, na wycieczki, do „zielonej szkoły”,
  • zakupić pomoce dydaktyczne dla oddziałów kształcenia zintegrowanego,
  • doposażyć w niezbędne sprzęty gabinet do terapii metodą Biofeedback,
  • wyremontować oraz wyposażyć gabinet logopedyczny,
  • wyremontować i wyposażyć gabinet przyrodniczy,
  • wyremontować i wyposażyć salę do edukacji wczesnoszkolnej.